Bij Elkaar is een jeugdhulporganisatie, gericht op opvoeding en ontwikkeling. Wij zijn breed inzetbaar binnen de jeugdhulp en richten ons specifiek op gezinnen die vastlopen of vastgelopen zijn. Dit kan zijn in de thuissituatie in de vorm van therapeutische opvoedondersteuning, individuele therapie en/of gezinstherapie. Maar het kan ook zijn dat een jeugdige niet meer thuis kan wonen. Wij kunnen dan een (tijdelijke) woonplek bieden in één van de gezinshuizen die bij ons collectief zijn aangesloten. Ook kan het voorkomen dat een jeugdige vanuit een uithuisplaatsing weer terug naar huis gaat. Wij kunnen dan onderzoek doen of dit mogelijk is en wat er eventueel nodig is om een thuisplaatsing te laten slagen. Wij bieden daarin zowel begeleiding, als advies.

Gezinshuizen

De gezinshuizen die bij ons zijn aangesloten, zijn allen zelfstandige gezinshuizen, die als onderaannemer worden ingezet. De gezinshuizen worden door ons team begeleid en ondersteund bij alledaagse zaken. Daarbij bieden wij een platform voor gezinshuizen, zodat zij onderling van en met elkaar kunnen leren.

Een gezinshuis starten

Wonen

In de gezinshuizen wonen kinderen en jongeren die om verschillende redenen niet thuis kunnen wonen. Wanneer er een aanmelding wordt gedaan, wordt in multidisciplinair team bekeken waar de jeugdige geplaatst kan worden. De aanmelding wordt dan beoordeeld door een gedragswetenschapper, die gekoppeld is aan het gezinshuis. Deze geeft een advies over de aanmelding en op welke wijze er eventueel geplaatst kan worden. De overkoepelend gedragswetenschapper van Bij Elkaar beoordeelt deze aanmelding vervolgens nogmaals en zo ontstaat er in samenspraak een ‘match’.

Wonen in onze huizen

Jeugd & Gezin

Met ons team van professionals, zijn wij breed inzetbaar. Wij bieden individuele behandeling, systeemtherapie, handelingsgerichte diagnostiek en intelligentieonderzoek, opvoedondersteuning en generalistische jeugdhulp.

Bekijk hier welke diensten wij verlenen

iso-9001_logo
skj_logo
akjl_ogo
Logo-Klachtenportaal_zorg