Ons Team

Bij Elkaar heeft een breed inzetbaar team van professionals, met ieder zijn of haar eigen expertise. Door de variatie, kunnen wij met elkaar breed ingezet worden op meerdere terreinen in de jeugdhulpverlening. Denk hierbij aan inzet in systeemtherapie, ambulante (gezins)ondersteuning, individuele behandeling of -begeleiding, casusregie, consultatie en advies.

Samen maken we meer mogelijk.

Bij Elkaar

BIJELKAAR-HiskjaVanSoest

Hiskja van Soest
Uitvoerend directeur

Samen met Priscilla, is Hiskja de oprichter van Bij Elkaar.  Zijn visie is om een zo groot mogelijke impact te hebben op de jeugdhulp in Nederland, door zoveel mogelijk woonplekken te creëren in kleinschalige voorzieningen, die elk het belang van het kind voorop stellen. In de afgelopen jaren sprak hij startende ondernemers over hun droom en wisten we samen die droom te realiseren. Hij neemt de (startende) zorgondernemer mee op reis in het proces van ondernemen. Het individuele contact met de gezinshuisouders en de kinderen, kenmerkt hem in zijn aanpak.

BIJELKAAR-PriscillaDeVreugd

Priscilla de Vreugd
Uitvoerend directeur

Gedreven door haar passie voor de jeugd en de behoefte aan verandering, richtte zij samen met Hiskja Bij Elkaar op. Bij Elkaar is een gecertificeerd jeugdhulpaanbieder, die zelfstandige gezinshuizen opzet, middels een franchise formule. Hierbij is het een missie om de zorg kwalitatief sterk neer te zetten. Hiervoor ontwikkelden zij onder andere een eigen kwaliteitsmanagementsysteem. Daarnaast is Priscilla zelf te consulteren bij inhoudelijke vraagstukken en is ze inzetbaar als relatie – en gezinstherapeut. Verbinden is haar sleutelwoord; zowel in de gezinshuizen, het werk met de gezinnen zelf, als in het team. We zijn een energiek team, denkend in mogelijkheden. Samen zijn we de kracht van Bij Elkaar!

Julia_Koopmans

Julia Koopmans
Inhoudelijk manager / gedragswetenschapper

Als onze vaste gedragswetenschapper is Julia de verbindende factor tussen de directie en het uitvoerend team. Daarbij is zij zelf inzetbaar voor individuele behandeling en diagnostiek voor jeugd. Tevens is ze als gedragswetenschapper verbonden aan enkele van de gezinshuizen.

Overkoepelend houdt ze zich bezig met de inhoudelijke beoordeling van plaatsingen in de gezinshuizen.

Tot slot geeft ze inhoudelijk aansturing aan het ambulante team.

Laura_Bakker

Laura Bakker
Gedragswetenschapper

Met een achtergrond in de (forensische) orthopedagogiek heeft Laura de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het werken met- en begeleiden van gezinnen.

Laura is leergierig, analytisch sterk en reflectief. Ze krijgt energie van het matchen met- en aansluiten bij kinderen, jongeren en hun gezinnen en bij te dragen aan hun ontwikkeling. Ze heeft er naar uit gekeken om nu binnen Bij Elkaar aan de slag te gaan als gedragswetenschapper.

Jeff_Chapman

Jeff Chapman
Jeugdhulpverlener

Jeff is een zeer ervaren jeugdhulpverlener. Met zijn directe en transparante aanpak, weet je bij hem precies waar je aan toe bent.

Binnen duidelijke grenzen en kaders, stuurt hij met gemak in de meest diverse situaties. Hij neemt bij de hand en laat los, waar nodig en mogelijk. ‘Er zijn als het moet’, is zijn credo, maar zonder van hem afhankelijk te worden. Ook in heel zorgelijke situaties, gaat hij problemen niet uit de weg. Doelgericht aan het werk in elk gezin; dat is Jeff.

TamaraVasilda-zw

Tamara Vasilda
Pedagoge
Systeemtherapeute I.o.

Tamara is een betrokken, empathische hulpverlener. Het is haar missie  op zoek te gaan naar de verbinding, het uitzoeken van patronen en deze te doorbreken.

Vanuit emotionele veiligheid ontstaat de mogelijkheid om ons te ontwikkelen en te ontplooien. Om deze langdurige en ingewikkelde taak te kunnen volbrengen als opvoeder kun je soms wat hulp nodig hebben. Vanuit haar passie voor hechtingsgericht werken helpt ze daar graag bij!

Tamara is inzetbaar voor opvoedvragen, individuele behandeling, relatie- en gezinstherapie. Haar sterke inlevingsvermogen en haar kracht om tot samenwerking te komen, kenmerkt haar in haar werk.

 

 

marielle_orthopedagoog

Mariëlle Beckers
Orthopedagoog

Mariëlle is orthopedagoog (diagnostische bevoegd) en heeft een eigen praktijk in Amsterdam. Zij heeft ruime ervaring met het werken met kinderen, jongeren zowel in het onderwijs als in gezinnen. Naast kennis over de ‘normale’ ontwikkeling heeft Mariëlle veel ervaring en kennis opgedaan met betrekking tot hechting en trauma  bij (jonge) kinderen.

Over deze onderwerpen geeft zij ook regelmatig trainingen. Mariëlle is tevens orthopedagoog bij een aantal van onze gezinshuizen in Noord Holland en is vanaf de opstart van deze gezinshuizen betrokken.