In de media

In de media

Expertise en media-activiteit

Priscilla en Hiskja van Bij Elkaar, gebruiken hun expertise in pedagogiek en gezinstherapie om een verandering brengen in de media. Ze benutten diverse platforms, van podcasts tot tv-interviews, om hun inzichten te delen en belangrijke thema's in de schijnwerpers te zetten. Hun bijdragen zijn essentieel voor het bevorderen van begrip en kennis over familierelaties en opvoeding.

Belangrijkste onderwerpen

Hiskja

Priscilla

Media highlights: Verspreiding van kennis

Hun media-initiatieven, variërend van podcasts tot interviews, dragen bij aan het publieke debat over ouderschap en familiezaken. De media galerij belicht hun meest invloedrijke werk en de thema's die ze behandelen.

Podcast

Priscilla de Vreugd van Bij Elkaar geeft deskundige perspectieven over het opbouwen van een hechte band met je baby en bespreekt de belangrijke eerste stappen in de opvoeding.

Jinek
Jinek

Gezinstherapeut Priscilla de Vreugd van Bij Elkaar bespreekt de ingrijpende gevolgen voor de 1115 kinderen die betrokken zijn bij de toeslagenaffaire.

Docu
Documentaire

Het team van Bij Elkaar verteld over de bezuinigingen in de zorgsector, hierdoor wordt jeugdzorg steeds meer een vangnet voor complexe gezinssituaties.

Samenwerkingen en uitnodigingen

Open voor samenwerking, nodigen Priscilla, Hiskja geïnteresseerde media uit voor interviews en projecten. Hun getuigenissen tonen hun vermogen om waardevolle inzichten te delen. Contactgegevens zijn beschikbaar voor mogelijke samenwerkingen.